Συνέδρια & Incentives
Heliotopos Conferences logo

Τηλεφ: 2286024758
Email: conf@heliotopos.net
Web: heliotopos.conferences.gr

“Ηλιότοπος Συνέδρια” είναι ο κλάδος του ομίλου Ηλιότοπος που από το 1993 εξειδικεύεται στο χώρο των συνεδρίων.

Η “Ηλιότοπος Συνέδρια” είναι επαγγελματίας οργανωτής συνεδρίων και διοργανώνει, με δική της πρωτοβουλία και ευθύνη, διεθνή επιστημονικά συνέδρια και συναντήσεις ενώ επίσης διοργανώνει, μετά από ζήτηση, συνέδρια ιδιωτικών επιχειρήσεων, κρατικών φορέων, πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, επιστημονικών εταιρειών, διεθνών οργανισμών κλπ.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφθείτε τον διαδικτυακό τόπο:
Heliotopos Conferences